معرفی ربات زیارت عاشورا:

ربات زیارت عاشورا به منظور ترویج قرائت زیارت عاشورا و سایر اعمال مستحبی دیگر و همچنین برآورده شدن حاجات مومنین از طریق دعا کردن برای یکدیگر ایجاد شده است.

نحوه کار به این شکل است که پس از ثبت نام افراد در این ربات، هنگامی که تعداد افراد ثبت نام کننده به 40 نفر رسید، یک لیست برای افراد فرستاده می شود.

در این لیست، روزهای چله مشخص شده است و هر روز به یکی از افراد گروه اختصاص داده شده و حاجات آن فرد جلوی نام او در آن روز ذکر شده است. تک تک اعضای گروه باید به مدت 40 روز زیارت عاشورا بخوانند و هر روز پس از قرائت زیارت عاشورا، علاوه بر حاجات خود برای برآورده شدن حاجات شخصی که در آن روز مشخص شده است نیز دعا می کنند.

برای عضویت در ربات زیارت عاشورا ( Ziyarat_Ashoora_Bot@ ) روی تصویر زیر کلیک نمایید .

کانال تلگرام عشقعلی